English Text

Llamodd y bytheiaid ar y tri chreadur, gan anelu at eu traed a cheisio cnoi eu cefnau. Lladdodd y baedd mawr lawer anifail i ysgithrau milain. Taflodd dynion eu hunain i ganol y frwydr i picellau ai cleddyfau. Lladdodd y Twrch bedwar gwron cyn i Gwrydre, mab Arthur, gael ei sathru i farwolaeth.