English Text

Heriodd y Twrch ymosodiad yng Nghwm Cerwyn. Syllodd yn fileinig ar y gelyn, ei ysgithrau miniog, gwenwynig, yn barod. Safai Llwydog y Lladdwr a Grugyn Blewyn Arian or naill du iddo, r moch eraill yn llochesi y tu l iw gorff enfawr.