English Text

Carlamodd dynion Arthur ar draws y wlad i chwilio eu hysglyfaeth. Ceisiodd y tri baedd guddio ger Llyn y Fan Fawr, yn y Mynydd Du. Er i Grugyn geisio dianc wrth y bytheiaid, bun rhaid iddo sefyll ac ymladd. Gwibiodd trwyr dynion ar cwn a ffoi tua Cheredigion (13). Cafodd helwyr hyd i Llwydog, ai orfodi oi loches ond ffodd hwnnw am Dalgarth (14).