English Text

Gorfodwyd mochyn oi guddfan. Er iddo yntau hefyd amddiffyn ei hun yn ffyrnig, fei lladdwyd. Cafodd y cwn afael ar fochyn arall, Gwys. Gyrrwyd hwn hefyd oi loches lle cafodd ei ddifa gan ddynion a bytheiaid. Aeth y Twrch i Ddyffryn Aman lle lladdwyd dau fochyn arall, Banw a Benwig.